Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

17.03.2015թ.

Բուժական հարց


1. Ավետիսյան Երջանիկ 

2. Ենգոյան Իշխան, հիվ. Սիմոնյան Օֆելյա 

3. Ավետիսյան Միշա, հիվ. Ավետիսյան Հրանուշ 

4. Ղազարյան Ալլա 

5. Զքոյան Լիդա 

6. Գաբրիելյան Վահրամ 

7. Մարգարյան Սարգիս

8. Մաթևոսյան Սամվել

9. Սահակյան Նատալյա

10. Գևորգյան Տաթևիկ

11. Քալանթարյան Գոհար