Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

15.04.2014թ.

Բուժական հարց1. Սարգսյան Արփինե, հիվ. Պողոսյան Էդգար 

2. Զադոյան Շուրա, հիվ. Խաչատրյան Վահագ

3. Հակոբյան Նելլի 

4. Սիմոնյան ՌաՖիկ, հիվ. Սիմոնյան Հասմիկ 13տ.