Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

27.12.2016թ. (Ժամը 16:00)

Բուժական հարց

1. Բեկջանյան Մանիկ 
2. Խաչատուրյան Սամվել, հիվ. Մարաբյան Աղասի 
3. Հովհաննիսյան Վիրաբ, հիվ. Հովհաննիսյան Վահան 
4. Աբրահամյան Գոհար, հիվ. Աբրահամյան Արամ 10տ. 
5. Գասպարյան Էդիկ 
6. Պատվականյան Մյասնիկ
7. Ավագյան Օֆիկ 
8. Զոզիկյան Թերեզա, հիվ. Վարդանյան Զոհրապ 
9. Գևորգյան Գագիկ, հիվ.  Գևորգյան Նադյա
10. Կարապետյան Սամվել