Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

09.12.2014թ.

Բուժական հարց


1. Մանուկյան Գրետա

2. Հակոբյան Անահիտ 

3. Վարդանյան Աշոտ 

4. Գալոյան Օֆելյա 

5. Վարդանյան Էմմա 

6. Մանվելյան Աշոտ, հիվ. Մանվելյան Կարինե 

7. Սիմոնյան Անմեղիկ, հիվ. Գևորգյան Արմիկ 

8. Փափախչյան Ամալյա, հիվ. Փափախչյան Վահե 

9. Երեմյան Լեո, հիվ. Երեմյան Վարդ