Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

26.08.2014թ.

Բուժական հարց


1. Հովհաննիսյան Ռուդոլֆ, հիվ. Հովհաննիսյան Արմեն 

2. Գասպարյան Էսֆիրա 

3. Համբարձումյան Ռոբերտ, հիվ. Համբարձումյան Աննա 

Ծառայողական և այլ հարցե

4. Ասատրյան Ռիմա - բողոք