Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

26.07.2016թ. (Ժամը 16:00)

Բուժական հարց

 1. Ստեփանյան Արթուր
 2. Համբարձումյան Շուշանիկ
 3. Աբրահամյան Մհեր
 4. Սարգսյան Աշոտ
 5. Հայրապետյան Երմոնիա
 6. Թունյան Ալեքսան
 7. Հովհաննիսյան Լյովա
 8. Հարությունյան Զվարթ
 9. Ռուստամյան Ալբինա
 10. Աբելյան Ներսես
 11. Պետրոսյան Մարիետտա
 12. Սուքիասյան Կարինե
 13. Սահակյան Անահիտ
 14. Ստեփանյան Ռուզաննա